Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mobilizační techniky

9. 2. 2012

  Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti a svalového napětí a ulehčení následné mobilizace či manipulace. 
Jejich hlavním úkolem je obnovení normální funkce nejdůležitějších struktur hybného systému. Ve stručnosti to znamená, že spasmy nebo spoušťové body se odstraní relaxačními technikami nebo jinými „měkkými“ technikami. Funkčně omezená pohyblivost kloubní se léčí mobilizačními (eventuálně manipulačními) technikami. 
Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vnik lokálních zatvrdlin-myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů – trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších. 

Měkké tkáně (kůže, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé. 

Pro zlepšení posunlivosti tkání používáme následující metody: 

protažení kůže 
příjemná a nebolestivá technika používá se při léčbě oblastí se zvýšenou citlivostí 

protažení pojivové řasy 
metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech 

posunlivost fascií 
využívá se v případě omezené posunlivosti fascií proti kosti. Dobrý efekt této metody je v případě bolestivých úponů (napojení svalů a šlach na kost) 

Mobilizační techniky 

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní hra“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů. Je to podobné, jako když hladce vytahujete zásuvku ze stolu a ona se vám zpříčí. Je třeba ji uvolnit. 

Kolem zablokovaného kloubu se patologicky mění i měkké tkáně, komplikuje se zde krevní a lymfatický oběh a samozřejmě to bolí. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. V praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští, neboť mobilizace jsou šetrné a bezpečné. 

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.